Toegankelijkheid van Markt 31

eigen parking met automatische slagbomen:
1 G-parking (6 m x 4 m) in blauwe kleur
tegenover de ingang van de apotheek aan parkingzijde - oversteek 6 m
16 comfort parkings (5.5 m x 3 m)
 • 
niveauverschil parking - apotheekvloer minder dan 3 cm
 • 
Schuifdeur 180 cm breed.
 • 
Geen niveauverschil in de publieke ruimte van de apotheek
 • 
Minimale breedte tussen schappen 160 cm
 • 
Verlaagde toog (80 cm hoogte) voor afhandeling elektronisch betalen
®
©