Verzakingsrecht bij overeenkomst op afstand

In België bedraagt de verzakingstermijn 14 kalenderdagen en loopt vanaf de dag na de dag van de levering van het product of het afsluiten van het dienstencontract.
Maar gelet op de Europese richtlijn betreffende namaakgeneesmiddelen (omgezet in de Belgische wetgeving door de wet van 20 juni 2013 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen) heeft de Europese Commissie in zijn nieuwe richtsnoeren betreffende de goede distributiepraktijken (GDP) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bijkomende strenge regels opgelegd aan iedereen die actief is in het opslaan en vervoeren van geneesmiddelen, waaronder ook de apotheker.
Hierdoor vervalt het verzakingsrecht op geneesmiddelen.
Daar waar het verzakingsrecht wel van toepassing is, dient U te noteren dat de kosten voor terugzending voor eigen rekening zijn; op een vraag tot afzien van een verkoop kan uiteraard alleen ingegaan worden als de goederen de apotheek ongeopend en in een onberispelijke staat bereiken.
®
©